top of page
  • Skribentens bildMiguél Perez

Personlig utveckling genom framgångens tre pelarePersonlig utveckling, framgångens tre pelare
Mod, Handling & Visualisering

Har du någonsin drömt stort och känt en inre passion för att uppnå dina mål, men har känt dig begränsad av rädslor och tveksamheter? Många av oss går igenom livet känslan av att något saknas, att vi inte lever upp till vårt fulla potential. I denna artikel berättar jag om värdet av att tro på sig själv och sina drömmar, där du kan använda mod och handling som nycklar till framgång, samt visualisering och lagattraktion för att förverkliga dem.


Personlig utveckling genom utveckling av självförtroendet och tro på dina drömmar

En central del i att förverkliga våra drömmar är att faktiskt tro på dem, hur "tokiga" annorlunda, komplicerade eller stora dem än må vara. När vi tvivlar på oss själva och våra förmågor begränsar vi automatiskt våra framsteg. 

Att tro på sig själv handlar om att lita på att dina drömmar är möjliga att uppnå, och att du besitter de resurser och styrkor som krävs för att göra dem till verklighet. I synnerhet i dessa informationstider där du kan utbilda dig själv till i stort sett vad som helst. Lyssnar du på poddar i 45 min om dagen (i ett år), så har du i gått en 7 veckors heltidskurs i det som utvecklar och hjälper dig att uppnå dina drömmar. Applicerar du sen den kunskapen i ditt verk, så kommer du automatiskt odla självförtroende och tilltro till dig själv, något som öppnar dörrar till en värld av oändliga möjligheter och potential. 


"Vi lider mer i tankarna än i verkligheten" Seneca


Även om det kan vara skrämmande att konfrontera dina rädslor och tvivel är det viktigt att komma ihåg att vägen till framgång inte är rak eller enkel. Frågan du behöver ställa dig själv "vill jag göra det här och är jag beredd att betala det pris som min dröm kostar?" Genom att ha tillit till dig själv och dina drömmar kan du övervinna hinder och utmaningar som annars skulle kunna hindra dig från att nå dina mål.


Personlig utveckling stavas mod och handling och visualisering

Mod är inte avsaknaden av rädsla, utan förmågan att handla trots rädslor, oro, ångest, osäkerhet mm. Att ta modiga beslut och agera i linje med våra drömmar är en avgörande del i att skapa den framtid du önskar. Genom att våga kliva utanför komfortzonen och möta dina rädslor möjliggör du för tillväxt och utveckling på både personlig och professionell nivå. Min mormor brukade säga; Miguél– vi kommer alla att dö, så varför inte leva lite och se vad du kapabel till innan du gör det?


Att vara disciplinerad, envis och konsekvent i våra handlingar är också en viktig faktor när det gäller att nå framgång. Att dyka upp varje dag, oavsett motstånd (inre som yttre) och konfrontera utmaningarna, visar vår hängivenhet och beslutsamhet att uppnå våra drömmar. Genom att hålla fast vid våra mål och handla konsekvent tar vi steg i riktning mot att förverkliga våra inre visioner. 


Visualisering och lagattraktion för att förverkliga drömmar

En annan kraftfull metod för att föra våra drömmar till liv är genom visualisering och lagattraktion. Genom att tydligt visualisera dina mål och önskad outcome skapar du en stark samhörighet med dem och riktar din energi mot att attrahera dem till dig. Visst låter det flummigt? Men genom att tro på lagen om attraktion, kommer dina tankar, känslor och handlingar att påverka de resultat du uppnår. Se på alla som lyckats inom sport och affärslivet, inte går de planlöst till träningen? De övar disciplinerat och ser sig själva ståendes på pallen medan de glädjefyllt tar emot sina priser.


När du agerar som om att din dröm redan är verklighet– och fokuserar din energi på de du önskar och manifestera dagligen– så skapar du möjligheter för att dessa drömmar ska förverkligas. Genom att träna ditt sinne att tro på din förmåga om att du kan vara framgångsrik och uppfylla dina drömmar, skapar du en miljö där dessa kan blomstra, här kommer du attrahera gynnsamma resultat.


En fantastisk resa utan slutdestination

Att tro på sig själv och visualisera är en strategi som kan leda till att du uppnår framgång och uppfyller din fulla potential. Genom att bryta mönster, vara modig och beslutsamt arbeta mot dina mål– kan du skapa en verklighet som är i linje med dina inre önskningar. Det är ett kostsamt arbete och absolut inte gratis, det är också därför det är så få som tar tag i processen och genomför. Om du lär dig förstå och använda kraften i visualisering och möblera om livet därefter– kan du ta kontroll över ditt liv och skapa de resultat du strävar efter att uppnå.


Jag har arbetat med ett antal individer och grupper att göra detta, de som genomfört och anammat konceptet har förändrat sina liv till det bättre, andra mer än så. Kontakta mig om du vill veta mer.

1 visning

Comments


bottom of page