top of page
5133125b-deaa-42c0-835c-da4a6d23f6c2_edited.png

Teamet byggs från hjärtat -

Inifrån

Utveckla företagskultur genom teambuilding. Teambuildingövningar för distansarbetare. Teambuilding och konflikthantering.

1

Ledarskap

Från utmaning till framgång!

Få en utökad förståelse för hur du skapar ett framgångsrikt team som bygger på grundprinciper som förtroende, eget ansvar och självledarskap, med hjälp av ett ledarskap som inspirerar och delegerar ansvar.

2

Försäljnings-föreläsning
 

Här får du inblick i beprövade strategier och insiktsfulla metoder, som bl.a. ger dig en psykologisk förståelse över försäljningsprocessen och resultatet av enastående kundvård. Verktyg som hjälper dig öka din försäljningsprocess till en ny nivå.

3

Mod att Leda

Miguél Perez, som har belönats med den högsta utmärkelsen från svenska försvarsmakten. I denna föreläsning delar han med sig av sina lärdomar om att hantera intensiva situationer och hur dessa kan tillämpas av ledare och individer i både arbetsliv och privatliv.

Fästpunkt 1

Ledarskap, från utmaning till framgång!

Få en fördjupad förståelse för hur man bygger effektiva team och utövar ett decentraliserat och inspirerande ledarskap.

 

Lär dig att omvandla varje situation, utmaning och prövning till en möjlighet. Genom erfarenheter och beprövade strategier av en expert, får du kunskap om hur man skapar exceptionella team.

 

Denna expertis inkluderar utveckling av High-Performance Management, som fokuserar på att maximera individuell prestation och främja lagandan. Upplev hur strategisk målsättning, personligt ansvar, effektiv samarbete, anställdas personliga utveckling och kontinuerlig feedback kan integreras för att skapa en dynamisk arbetsmiljö. Med dessa metoder och personliga insikter får du verktygen att leda ditt team mot oöverträffad framgång.

Huvudpunkter:

 1. Bygga effektiva team: Insikter i hur man samlar och utvecklar ett team som inte bara fungerar väl tillsammans, utan också överträffar förväntningarna.

 2. Decentraliserat och inspirerande ledarskap: Strategier för att utöva ett ledarskap som uppmuntrar initiativ och innovation bland teammedlemmar.

 3. Omvandla utmaningar till möjligheter: Tekniker för att se bortom omedelbara hinder och identifiera tillväxtmöjligheter i varje situation.

 4. High-Performance Management: Metoder för att maximera individuell prestation samtidigt som lagandan stärks.

 5. Strategisk målsättning och personligt ansvar: Verktyg för att fastställa klara mål och främja en kultur av ansvarighet och självförbättring.

 6. Effektivt samarbeta och anställdas utveckling: Hur man främjar ett samarbetsklimat och stödjer personlig och professionell utveckling av anställda.

 7. Kontinuerlig feedback och dynamisk arbetsmiljö: Tekniker för att ge och ta emot feedback som leder till ständiga förbättringar och en mer engagerad arbetsplats.

Vad åhöraren får med sig:

 • Ledarskapsförmåga: Färdigheter för att effektivt leda och inspirera team.

 • Anpassningsförmåga: Förmåga att anpassa sig och växa genom utmaningar och förändringar.

 • Teamutvecklingsstrategier: Verktyg för att bygga och underhålla högpresterande team.

 • Personlig Utveckling: Insikter i hur man främjar individuell tillväxt inom ett team.

 • Feedback-kultur: Förståelse för hur kontinuerlig feedback kan forma en produktiv och dynamisk arbetsmiljö.

 • Praktiska tillämpningar: Konkreta metoder och strategier för att omedelbart implementera i den egna organisationen.

Fästpunkt 2

Försäljningsföreläsning

Upptäck Miguel, en karismatisk visionär i försäljning och tillväxt, vars passion och erfarenhet har transformerat han till en mästare inom sitt område. Med en imponerande karriär som spänner över 25 år, är Miguel inte bara en expert – han är en inspirationskälla. Hans resa från en ödmjuk början som telefonsäljare till att bli en framstående ledare, inkluderande roller som Key Account Manager, försäljningschef, VD och managementkonsult, är inte bara imponerande; det är en skattkista av kunskap och insikter.

Miguel är inte bara en föreläsare – han är en transformerande kraft. Han kombinerar djupa insikter med praktiska, konkreta råd som förvandlar dina säljmetoder och företagsstrategier. Hans föreläsningar är dynamiska och skräddarsydda, rik på verkliga exempel som lyfter fram hans mästerliga förståelse för både det mänskliga psyket och försäljningens konst.

Teman som "Modern relationsförsäljning", "Stäng fler affärer snabbare", och "Kundvård som säljer" är bara en glimt av den kunskap Miguel erbjuder. Varje session är en unik chans att dyka djupt in i försäljningens och affärsvärldens hemligheter, för att upptäcka hur du kan förändra spelreglerna till din fördel.

 

Men Miguels magi ligger inte bara i hans kunskap – det är hans förmåga att inspirera till handling som skiljer honom från mängden. Han är inte rädd för att ställa de svåra frågorna, att utmana invanda sätt att tänka och agera. Hans brutala ärlighet och coachande tillvägagångssätt leder till djärva, nya insikter som inte bara väcker din vilja, utan också modet att omedelbart omsätta dessa insikter till konkreta åtgärder och exceptionella resultat.

När du lyssnar på Miguel, förbered dig på en resa där du utmanas att tänka större och prestera bättre än någonsin tidigare. Detta är din chans att förvandla ditt team, ditt företag och ditt liv. Boka en session med Miguel Perez – och ta det första steget mot en framtid där du inte bara uppnår dina mål, utan överträffar dem!

Huvudpunkter:

 1. Miguels resa: En inspirerande berättelse om hur han gick från att vara telefonsäljare till en respekterad ledare inom försäljning och företagsstrategi.

 2. Modern relationsförsäljning: Utforska Miguels syn på hur relationer och personlig kontakt kan revolutionera försäljningsprocessen.

 3. Strategier för att stänga affärer snabbare: Praktiska tips och tekniker för att effektivisera försäljningsprocessen och öka konverteringsfrekvenserna.

 4. Kundvård och dess försäljningskraft: Hur exceptionell kundvård kan vara en kraftfull försäljningsstrategi.

 5. Mästerlig förståelse för mänskligt psyke och försäljning: Integrationen av psykologisk förståelse i försäljningsmetoderna.

 6. Utmanande och coachande tillvägagångssätt: Miguels unika stil som föreläsare, där han kombinerar ärlighet med en utmanande attityd för att stimulera tillväxt och förändring.

Vad åhöraren får med sig:

 • Förnyade försäljningsstrategier: Fräscha och innovativa tillvägagångssätt för att förbättra försäljningsresultat.

 • Personlig utveckling: Inspiration och motivation att växa både professionellt och personligt.

 • Ökad affärskunskap: Djupare förståelse för relationsförsäljning, kundvård och effektiv affärsstrategi.

 • Motivation till handling: Ett nytt perspektiv som inte bara väcker viljan att förbättra, utan också modet att omsätta insikter till praktiska åtgärder.

 • Exceptionella resultat: Verktyg och insikter för att inte bara nå, utan överträffa personliga och professionella mål.

Fästpunkt 3

Mod att Leda: En tapperhetsmedaljörs insikter för effektivt ledarskap under kriser

Denna föreläsning utforskar de värdefulla lärdomar som Miguél Perez fått efter att ha tilldelats Svenska försvarsmaktens finaste medalj. Belöningsmedaljen i Guld med upprätt svärd av Håkan Syrén 2005 för hans insatser i utlandsstyrkan. Tapperhetsmedaljen förde med sig en mängd insikter som kan tillämpas inom ledarskap och hantering av intensiva situationer. Genom en kombination av personliga berättelser, psykologiska studier och praktiska strategier, belyser Miguél Perez hur dessa exceptionella erfarenheter kan transformera vårt sätt att tänka och agera under press.

 

Huvudpunkter:

 1. Självmedvetenhet och mod i ledarskap: Diskussion kring hur självmedvetenhet och mod formar effektiva ledare, särskilt under kriser.

 2. Strategier för beslutsfattande under stress: Analysera tekniker för snabbt och effektivt beslutsfattande som kan tillämpas i högtryckssituationer.

 3. Förståelse av teamdynamik och kommunikation: Insikter i hur man bygger starka team och upprätthåller effektiv kommunikation även under svåra förhållanden.

 4. Utveckla resiliens och återhämtning: Verktyg och metoder för att bygga motståndskraft och hantera återhämtning efter stressiga händelser.

 5. Empatiskt ledarskap i utmanande tider: Hur empati och omtanke om andra bidrar till starkt ledarskap och bättre teamarbete under kriser.

 6. Förbättring av mental tålighet och fokus: Tekniker för att utveckla mental styrka och bibehålla klarhet i tuffa situationer.

Vad åhöraren får med sig:

 • Praktiska verktyg: Konkreta strategier och tekniker för att förbättra beslutsfattande, kommunikation och ledarskap under press.

 • Personlig utveckling: Insikter i hur man kan öka sin egen resiliens och mentala tålighet.

 • Förståelse för teamarbete: Kunskap om hur man effektivt leder och motiverar team under krissituationer.

 • Inspiration: Berättelser om mod och självuppoffring som inspirerar och motiverar till personlig och professionell tillväxt.

 • Ökad empati: Förståelse för vikten av empati och mänsklighet inom ledarskap, särskilt under utmanande tider.

Denna föreläsning erbjuder en unik inblick i hur erfarenheter från extrema situationer kan omsättas i vardaglig ledarskapspraxis och personlig utveckling, och ger åhörarna värdefulla verktyg för att navigera i livets utmaningar.

Skicka intresseanmälan

Vi hör av oss inom kort!

bottom of page